Bevilling af hjælpemidler - trin-for-trin vejledning

Vi har oplevet at der er mange tvivlsspørgsmål når det drejer sig om muligheden for bevilling af hjælpemidler.

Det er tit ældre eller personer med en funktionsnedsættelse der savner en let forståelig vejledning til hvordan ansøgningsprocessen foregår og information om hvilke hjælpemidler der kan søges om bevilling til. I vores vejledning herunder får du svar på alle de almindeligt forekommende spørgsmål ligesom du får henvisninger til de dele af lovgivningen der håndterer hele hjælpemiddelområdet. 

. Vejledning til bevilling af hjælpemidler

 

Vejledningen er udarbejdet af LivetSomSenior. Du er meget velkommen til at bruge den på andre hjemmesider, blot du henviser til www.LivetSomSenior.dk som kilden. Du kan enten vælge at downloade den og lægge op på din egen hjemmeside, eller du kan bruge html-koden herunder til at indsætte den automatisk:

<img src="https://www.livetsomsenior.dk/media/wysiwyg/homepage_banners/vejledning-til-bevilling-af-hjaelpemidler-new.jpg" alt="Vejledning til bevilling af hjælpemidler" style="max-width:100%"><br />Kilde: <a href="https://www.livetsomsenior.dk/">LivetSomSenior - vejledning til beviling af hjælpemidler</a>

 

Har du brug for hjælp til at få den indsat på din hjemmeside er du velkommen til at kontakte os for assistance.

 

Herunder har vi gengivet indholdet af vejledningen i ren tekst:

 

Introduktion

I Danmark har vi gode muligheder for at få hjælpemidler stillet til rådighed af kommunen. Alt omkring hjælpemidler reguleres under den såkaldte Servicelov, men desværre er det et forholdsvist kompliceret område, hvor mange har svært ved at finde ud af hvad der kan lade sig gøre.

Derfor har vi samlet de mest almindelige spørgsmål indenfor området i denne vejledning, som giver et nemt og hurtigt indblik i hvornår – og hvordan – du kan få et givent hjælpemiddel stillet til rådighed af kommunen, og hvornår du selv skal anskaffe det.

 

Hvem kan få søge om at få hjælpemidler bevilliget af kommunen?

Hvis du lider af et fysisk eller psykisk handicap har du mulighed for at søge om hjælpemidler hos din kommune, hvis det pågældende hjælpemiddel kan aflaste din hverdag.

 

Hvem træffer afgørelsen?

Alle landets kommuner har oprettet såkaldte hjælpemiddelafdelinger, som enten har en ergoterapeut eller visitationssygeplejerske tilknyttet. Som handicappet eller ældre får man tilknyttet en af disse, og det er dén person der i samråd med dig vurderer hvilke hjælpemidler der kan aflaste din hverdag.

Vurderingen sker normalt på baggrund af et besøg i dit hjem.

 

Hvilke kriterier bliver der lagt vægt på ved vurderingen?

Når kommunen skal vurdere om du opfylder kravene for at få et hjælpemiddel stillet til rådighed lægger de blandt andet vægt på om:

-          Hjælpemidlet bidrager til at aflaste varige følger af en nedsat funktionsevne

-          Hjælpemidlet gør din hverdag lettere, og gør dig mere selvhjulpen

-          Hjælpemidlet gør dig i stand til at opretteholde din beskæftigelse

 

Hvilke hjælpemidler kan jeg f.eks. få bevilling til?

Der udvikles flere og flere hjælpemidler, så listen er efterhånden meget lang. De hjælpemidler kommunen ofte stiller til rådighed er f.eks.

-          Rollatorer

-          Kørestole

-          Stokke

-          Inkontinens-produkter

 

Hvordan ansøger jeg min kommune om et hjælpemiddel?

Hvis din ansøgning sker i forbindelse med et besøg af kommunens visitationssygeplejerske skal du ikke foretage dig noget. Ønsker du selv at ansøge om et hjælpemiddel skal det gøres digitalt på www.borger.dk. Har du ikke adgang til en computer kan du få hjælp hos Borgerservice i din kommune.

Under ansøgningen bliver du blandt andet bedt om at beskrive hvordan hjælpemidlet kan hjælpe til at gøre din hverdag lettere. Det er vigtigt at du er omhyggelig med at lave en udførelig beskrivelse, så kommunen har noget at vurdere din ansøgning på baggrund af.

 

Fritvalgsordningen

I 2010 blev der indført frit valg af hjælpemidler. Det giver dig mulighed for selv at vælge hvilket hjælpemiddel du ønsker og derefter købe det med tilskud fra kommunen. De præcise regler er beskrevet i Servicelovens § 112, stk. 3 og 4.

Med udgangspunkt i en rollator som eksempel fungerer det på følgende måde:

  1. Kommunen giver dig bevilling på en rollator
  2. Ved at benytte Fritvalgsordningen kan du selv vælge hvor du vil købe din rollator, og hvilken model det skal være
  3. Kommunen oplyser hvor stor en udgift deres egen rollator udgør for kommunen. Det er dét beløb du kan få i tilskud, også selvom du selv vælger en dyrere rollator.
  4. Kommunen kan angive nogle minimumskrav rollatoren skal opfylde før tilskuddet gælder, f.eks. at den skal være sammenklappelig
  5. Du kan nu frit finde en forhandler og selv vælge en rollator. Når du skal betale skal du gøre opmærksom på at du handler under Fritvalgsordningen.
  6. Derefter trækker forhandleren tilskuddet fra prisen, og du betaler kun differencen. Forhandleren afregner selv med kommunen uden at du skal gøre noget.

 

Hvornår kan du ikke benytte Fritvalgsordningen?

  1. Hvis hjælpemidlet ikke lever op til kommunens krav til den pågældende type hjælpemiddel
  2. Hvis du ønsker at købe et nyt produkt som er identisk med det kommunen vil stille til rådighed, hvis den eneste forskel er at kommunens hjælpemiddel er brugt
    1. Eksempel: Kommunen har tilbudt dig en brugt rollator af model A, men du vil hellere have en ny af samme model. I så fald kan du ikke få tilskud.

 

Bliver hjælpemidlerne mine egne?

Det er forskelligt om et hjælpemiddel kun gives til udlån eller om du selv må beholde det. Se mere i tabellen herunder:

Hjælpemiddel     Skal afleveres efter brug       Skal ikke afleveres efter brug  
Rollator  
Stok  
Kørestol  
Andre tekniske hjælpemidler, som ikke er tilpasset brugeren  
Kropsbårne hjælpemidler (høreapparater, synshjælpemidler, proteser mm.)  
Personligt tilpassede hjælpemidler  
Forbrugsstoffer (inkontinens-produkter, stomiposer mm.)  

 

Du skal selv reparere og vedligeholde dine hjælpemidler

Du har selv ansvaret for at pleje og vedligeholde dine hjælpemidler. Derfor skal du for eksempel selv købe nye dupsko til din stok eller dæk og slanger til din kørestol.

 

Boligændringer

Kommunen kan hjælpe med boligændringer som får din bolig til at passe bedre til dine behov. Nogle af de ting kommunen kan være behjælpelige med er:

-          Udskiftning af dørtrin med flade dækplader

-          Montering af støttegreb på badeværelset

-          Montering af støttegreb ved din indgangsdør

-          Ændringer til køkkenets højde

-          Montering af kørestolsrampe

Hvis du fraflytter boligen skal du selv bære udgiften for at få normaliseret boligændringerne.

 

Vil du klage over en afgørelse?

Når kommunen har informeret dig om sin afgørelse har du mulighed for at klage over beslutningen:

-          Du skal klage indenfor 4 uger

-          Klagen skal sendes til kommunen

-          Afgørelsen skal genvurderes indenfor 4 uger fra at kommunen modtager din klage

-          Hvis kommunen fastholder sin beslutning går klagen videre til Ankestyrelsen som tager endelig stilling

 

Kilder

https://www.borger.dk/sider/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder.aspx
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2011/vejl-7-af-152-2011/#c74595
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=144346
http://www.kk.dk/hjaelpemidler
http://bmhandicap.dk/~/media/STAR/Subsites/Bmhandicap.dk/Files/Kompenserende-ordninger/Hjaelpemidler/ab441%20pdf.ashx
http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/tvaergaende/hjaelpemidler-og-forbrugsgoder

1

Vi bruger cookies

Websitet anvender cookies til at håndtere navigation og huske, hvad du kommer i indkøbskurven og statistik.

Acceptér