Vejledning i regler for bevilling af hjælpemidler

Det er kommunen, som er ansvarlige for bevilling af alle typer for hjælpemidler og forbrugsgoder. Når de skal vurdere, om du er berettiget, tages der ikke højde for din økonomi. Det er dog en forudsætning, at du ikke kan få hjælpemidlet bevilliget via anden lovgivning end via den sociale lovgivning. Det er vigtigt, at du ikke selv køber hjælpemidlet før ansøgningen er gået igennem – da du kun kan opnå støtte til hjælpemidler, som er indkøbt efter kommunen har givet tilsagn.

Kommunen har til opgave at yde hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis du har en varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er dog endvidere en forudsætning, at hjælpemidlet enten kan afhjælpe varige følger, eller lette den daglige tilværelse. Såfremt du stadig er på arbejdsmarkedet, har det også indflydelse, om hjælpemidlet er nødvendigt for at du kan opretholde dit arbejde.

Hvilket hjælpemiddel der bevilliges er en afvejning mellem pris og egnethed. Den vurdering sker ud fra et hensyn om dit konkrete behov, tilgængelige hjælpemidler på markedet, prisen herfor, samt kvalitet og holdbarhed af hjælpemidlet.

Mange tager ofte fejl af hvad præcist der kan søges støtte til. Hvis det vurderes, at det du søger om, er et normalt forbrugsgode som almindelige møbler, lamper, telefoner eller lignende, kan du ikke få tilskud – kommunen skal altså vurdere, at produktet kan betragtes som et hjælpemiddel.

Derudover skal det bemærkes, at du kun kan opnå støtte, hvis der er tale om en udgift på over 500 kroner. Mange har behov for flere hjælpemidler, og er det tilfældet, skal hjælpemidlerne blot koste mere end 500 kroner tilsammen.

Hvem vælger hvor hjælpemidlet købes?

Kommunerne har ofte indgået aftaler med en række leverandører – men du kan godt selv vælge en anden leverandør, og dermed f.eks. købe via LivetSomSenior. Kommunen refunderer et beløb svarende til, hvad den ellers ville have haft af udgift.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere, eller ønsker at ansøge, kan du besøge borger.dk, som indeholder en dybdegående vejledning i lovgivningen, ligesom du dér finder de nødvendige formularer til at ansøge.

Vi bruger cookies

Websitet anvender cookies til at håndtere navigation og huske, hvad du kommer i indkøbskurven og statistik.

Acceptér
LIVETSOMSENIOR ApS Kontakt:
Adresse: Knud Den Stores Vej 49A, kl. 4000 Roskilde
Telefon:+45 70 40 40 24 E-mail: kontakt@livetsomsenior.dk Jeppe Vestergaard Helle Munk