Hvordan virker en tryghedsalarm?

Gennem de senere år er tryghedsalarmer blevet meget udbredte. Særligt mange af kommunerne er begyndt at anvende dem som en metode til at skabe øget tryghed hos både ældre borgere og deres pårørerende. Den type nødkaldeanlæg som oftest bruges af kommuner inkluderer opkobling til en alarmcentral.

Der findes dog også tryghedsalarmer uden abonnement, hvor det i stedet er pårørende der bliver kontaktet. I denne artikel ser vi nærmere på hvordan de forskellige løsninger virker og hvilke fordele og ulemper de har.

Før vi går videre til beskrivelse af de egentlige funktioner er det nødvendigt først at definere hvad der forståes ved en ”tryghedsalarm”. Af og til kaldes samme produkt nemlig også enten nødkaldeanlæg eller faldalarm. En tryghedsalarm er noget som bæres af en person, og som enten automatisk eller ved handling fra personen kan give besked/alarm til andre personer om at der er sket et uheld.

Her hos LivetSomSenior sælger vi tryghedsalarmer som giver mulighed for at give besked til pårørende hvis man f.eks. er faldet eller på anden måde har behov for hjælp.

Får man i stedet stillet en tryghedsalarm til rådighed af kommunen er det typisk med opkobling til en døgnbemandet alarmcentral. Selve udstyret (enheden der bæres) vil ofte være meget lignende vores model, men være indkodet til automatisk at kontakte en alarmcentral når der f.eks. trykkes på knappen på tryghedsalarmen.
Alarmer til både fastnet og mobil

Fastnettryghedsalarm3

Før i tiden var faldalarmer altid koblet op på en fastnet-linje. Det virkede ved at der stod en sender et sted i huset som var tilsluttet telefonstikket. Derudover havde brugeren så en enhed hængende om halsen med forbindelse til senderen.

Når man på en fastnet-baseret løsning trykker på knappen bliver der lavet et telefonopkald til enten en alarmcentral eller pårørende, og man kan så have en samtale.

Fordelen ved at bruge fastnet er at samtalekvaliteten kan være lidt højere end ved mobil. Til gengæld virker tryghedsalarmen så kun når du er forholdsvist tæt på senderen – typisk indenfor en afstand på højest 30-50 meter.

Desuden kan fastnet-telefonen ikke give besked pr. SMS til flere personer på en gang. Endeligt kræver det selvfølgeligt at man stadig har en fastnettelefon og et aktivt fastnet-abonnement, hvilket ikke så mange har længere.
tryghedsalarm2Mobil

I dag er langt de fleste tryghedsalarmer – inklusive dem vi sælger – beregnet til brug sammen med et mobilabonnement og dermed et SIM-kort. Derfor kan de anvendes overalt – man er altså ikke bundet til at være i nærheden af senderen i hjemmet for at kunne bruge tryghedsalarmen.

Samtidigt giver det mulighed for at sende SMS-beskeder ud til pårørende når der er sket noget. Som et eksempel kan man i faldalarmen ”Variocall” indkode op til 3 telefonnumre som skal have besked når der er sket et uheld. Alle tre numre modtager så en SMS når der trykkes på faldalarmen/tryghedsalarmen.

Der er altså flere fordele ved brug af en tryghedsalarm med SIM-kort, og derfor er det i dag også den mest udbredte løsning. Vær dog opmærksom på at det kræver et mobilabonnement – ofte kan man nøjes med et taletidskort eller et billigt abonnement, da forbruget på abonnementet vil være yderst lavt.Enheden bør indeholde GPS

Heldigvis er det i dag næsten altid tilfældet at en tryghedsalarm indeholder GPS – vi vælger dog alligevel at nævne det her. Indbygget GPS er nemlig en klar fordel for både brugeren og pårørende. Det giver mulighed for hurtigt at finde ud af hvor brugeren befinder sig når alarmen udløses.

På Variocall sker det ved at der sendes en SMS til de indkodede numre med den nøjagtige lokation i form af et link som åbner Google Maps med en markering af hvor brugeren er henne.
Mulighed for opsætning af ”grænser” for brugeren

En af de mere sjældne funktioner i tryghedsalarmer er mulighed for at opsætte ”grænser” eller ”usynlige hegn”. Formålet med den type funktion er at undgå situationer hvor f.eks. demente går væk hjemmefra uden at give besked.

Når et usynligt hegn opsættes på Variocall sker det ved at indtaste et antal meter fra den position hvor Variocall befinder sig når man laver opsætningen. Sætter man f.eks. indstillingen til 150 meter vil der automatisk blive udløst en alarm når tryghedsalarmen bevæger sig mere end 150 meter væk fra det punkt.
Fordele for brugeren

Formålet med en tryghedsalarm er selvfølgeligt at skabe tryghed hos både brugeren og pårørende. Ifølge Sundhed.dk oplever hver tredje person over 65 år at falde i sit hjem mindst én gang om året. Ved at bære en tryghedsalarm bliver det muligt hurtigt at slå alarm hvis uheldet er ude.
Fordele for pårørende

Tilsvarende har tryghedsalarmer mange fordele for pårørende. Som familiemedlem betyder det at man undgår bekymringer om hvorvidt der er sket et uheld. Når der så desværre sker et uheld får man til gengæld hurtigt besked om det, og kan så hurtigt komme vedkommende til undsætning.

For mange er en tryghedsalarm med mulighed for alarmering af pårørende en god start hvis man vurderer at behovet for at kunne slå alarm er tilstede. Som nævnt i indledningen bruger kommuner ofte løsninger som er koblet op på en alarmcentral. Det giver muligheden for at komme i kontakt med nogle døgnet rundt, men til gengæld er det ikke familiemedlemmer man får kontakt til. Derfor er der både fordele og ulemper ved de to forskellige løsninger, og det er op til en selv at vurdere hvilket behov man har.

Vælger I en løsning hvor det er pårørende der skal informeres kan du købe vores Variocall tryghedsalarm for 2.300 kr. Når den er købt skal der kun bruges et billigt mobil-abonnement, og derudover er der ingen løbende udgifter til løsningen.

Klik her for at læse mere og købe tryghedsalarmen.