Hvordan fungerer Fritvalgsordningen for hjælpemidler?

Mange af landets ældre får almindelige hjælpemidler som en rollator eller badestol på bevilling fra deres kommune. Det sker ved at kommunens visitationssygeplejerske kommer på besøg i dit hjem og foretager en vurdering af hvilke hjælpemidler der kan bidrage til en bedre hverdag for dig.

Der findes imidlertid en – ofte lidt overset – del i Serviceloven, som i daglig tale kaldes ”Fritvalgsordningen”. Ved at benytte Fritvalgsordningen kan du selv vælge hvilke hjælpemidler du ønsker, og få kommunen til at yde tilskud til købet af produkterne.

I dette indlæg kigger vi nærmere på hvordan du som borger kan gøre brug af Fritvalgsordningen, og også hvad du skal være særligt opmærksom på.Hvad er formålet med Fritvalgsordningen?

Det er efterhånden en del år siden at Fritvalgsordningen blev indført, men indtil videre benyttes den ikke specielt meget. Det skyldes i høj grad et manglende kendskab til dens eksistens, så derfor har vi lavet en dybdegående beskrivelse, som gerne skulle give dig en bedre forståelse af hvad der kan lade sig gøre.

Fritvalgsordningen blev indført for at give private virksomheder bedre muligheder for at ”konkurrere” med offentlige service-tilbud. Hjemmepleje er et af de fagområder, hvor ordningen er mest udbredt. Når man som ældre får godkendt sin ansøgning om hjemmepleje kan man selv vælge om man ønsker at hjemmeplejen skal udføres af kommunens plejepersonale, eller om man i stedet vil benytte et tilbud fra en privat service-virksomhed. Ved hjemmepleje er det dog vigtigt at bemærke, at du kun kan vælge en leverandør, som i forvejen er godkendt til at yde hjemmepleje.

I forhold til hjælpemidler giver Fritvalgsordningen mulighed for, at man selv kan vælge hvilket hjælpemiddel man ønsker. Der er dog en række forbehold, som vi kigger beskriver nærmere efter først at have forklaret lidt omkring selve lovgivningen.Visitation og bevilling håndteres af Serviceloven2

Når kommunen skal vurdere hvorvidt du er berettiget til at få bevilling på hjælpemidler foretages vurderingen og beslutningen på baggrund af Serviceloven, nærmere bestemt § 112 deri.

Da Fritvalgsordningen første gang blev indført blev det desuden obligatorisk at kommunens visitationssygeplejerske altid skal informere borgeren om muligheden for frit valg af hjælpemidler. Derfor bør du i forbindelse med hjemmebesøget få udleveret relevant materiale med beskrivelse af din kommunes retningslinjer for brug af Fritvalgsordningen – og ellers, så sørg for selv at spørge efter det.Kan jeg altid selv vælge leverandør?

Som udgangspunkt har du altid muligheden for selv at vælge en anden leverandør af hjælpemidlet – men du må ikke vælge et andet hjælpemiddel, som er identisk med det kommunen vil stille til rådighed.

For at forklare det med et praktisk eksempel kan vi benytte en rollator, som er et af de hjælpemidler kommunen ofte giver bevilling på.

Kommunen genbruger rollatorer, og derfor kan man som borger opleve at få stillet en brugt rollator til rådighed. I det tilfælde må man ikke selv vælge leverandør, hvis det eneste formål er at få en rollator af samme model, blot fra ny. I det tilfælde skal du tage mod rollatoren fra kommunen.

Hvis du i stedet vælger en anden rollator, fordi du gerne vil have en dyrere model, eller en rollator med andre/flere funktioner, kan du imidlertid godt benytte Fritvalgsordningen. Her skal det bemærkes, at kommunen kan stille nogle minimumskrav til det hjælpemiddel du selv vælger, da det skal have samme egnethed til situationen som kommunens hjælpemiddel.

Typisk er minimumskravene dog forholdsvist overkommelige. Som eksempel stiller Frederiksberg Kommune følgende krav til en rollator før der kan ydes tilskud til købet under brug af Fritvalgsordningen:

 1. Rollatoren skal være sammenklappelig
 2. Rollatoren skal have højdeindstillelige skubbehåndtag
 3. Rollatoren skal have både køre- og parkeringsbremsefunktion
 4. Rollatoren skal være CE-mærket

Kravene er altså forholdsvist milde, og alle rollatorer vi sælger opfylder kravene.

Link: Find din nye rollator blandt vores omfattende sortiment

Husk at de ovennævnte krav er gældende for Frederiksberg Kommune, mens andre kommuner kan have andre krav til hvornår de vil yde tilskud til køb af en rollator under Fritvalgsordningen. Derudover afhænger de specifikke krav selvfølgeligt af hvilken type hjælpemiddel der er tale om. For en badestol vil der således være nogle andre krav og så fremdeles.3Hvordan håndteres prisforskelle?

Hvis du vælger at gøre brug af Fritvalgsordningen vil der stort set altid være en prisforskel mellem det hjælpemiddel kommunen tilbyder at stille til rådighed, og så det hjælpemiddel du selv har fundet frem til.

I forbindelse med bevillingen af et givent hjælpemiddel vil kommunen normalt orientere dig om hvilken værdi hjælpemidlet har. Værdien svarer til den omkostning som hjælpemidlet udgør for kommunen, dvs. deres indkøbspris hos den virksomhed der leverer hjælpemidlet.

Hvis du selv finder et dyrere hjælpemiddel skal du betale prisforskellen. Rent praktisk kan man f.eks. forestille sig at kommunen har godkendt bevilling på en rollator og oplyst, at den har en værdi på 700 kroner. Vælger du selv en anden rollator som koster 1.200 kroner, skal du betale differencen, i dette tilfælde 500 kroner. De 700 kroner betales af kommunen.

Det er vigtigt at du ikke selv betaler det fulde beløb for hjælpemidlet når du køber det. Forhandleren/butikken skal i stedet lave to fakturaer:

 1. En til dig på din egenbetaling, i eksemplet 500 kroner
 2. En til kommunen svarende til det tilskud de yder, i eksemplet 700 kroner

Derfor skal du altså sikre dig, at butikken er bekendt med retningslinjerne for brug af Fritvalgsordningen. Hos LivetSomSenior tilbyder vi at opdele fakturaen efter de ovenfor beskrevne retningslinjer.

Vælger du et hjælpemiddel som koster mindre end kommunens tilskud betales den fulde pris for produktet af kommunen. I praksis er det imidlertid sjældent at et produkt man selv vælger koster mindre end hvad kommunen kan købe det til under deres indkøbsaftaler.Sådan er processen trin for trin

Efter at have læst den ovenstående forklaring er du forhåbentligt blevet klogere på hvad der kan lade sig gøre, så du er klar til selv at udforske markedet for hjælpemidler. Du kan bruge den nedenstående liste som en rettesnor for hvilke trin du skal igennem:

 1. Først skal kommunen give dig bevilling på hjælpemidlet, f.eks. en rollator

 2. I forbindelse med bevillingen skal kommunen oplyse dig om muligheden for at benytte Fritvalgsordningen, herunder også oplyse om tilskuddets størrelse og eventuelle krav hvis du selv vælger at købe en rollator

 3. Når du har fundet den ønskede rollator i vores sortiment skal du sikre dig, at den opfylder kommunens krav

 4. Derefter kontakter du os, og oplyser at du ønsker at købe fakturaen, men at kommunen skal betale en del af udgiften

 5. Derefter laver vi en faktura til dig på din egenbetaling, og resten af beløbet fakturerer vi direkte til kommunen

Selvom de mange regler ved første øjekast kan virke omfattende håber vi, at du med den ovenstående trin for trin guide kan se, at det ikke nødvendigvist behøver være en uoverskuelig proces at gøre brug af fritvalgsordningen.

Vi bruger cookies

Websitet anvender cookies til at håndtere navigation og huske, hvad du kommer i indkøbskurven og statistik.

Acceptér
LIVETSOMSENIOR ApS Kontakt:
Adresse: Knud Den Stores Vej 49A, kl. 4000 Roskilde
Telefon:+45 70 40 40 24 E-mail: kontakt@livetsomsenior.dk Jeppe Vestergaard Helle Munk